ÅLGÅRD
HÅNDBALL
CUP 2022

Ålgård Håndballklubb
har gleden av å invitere
til Ålgård Håndball Cup
i vår splitter nye storstue
Ålgårdhallen, 10.–12. juni 2022

ARRANGØR

Ålgård Håndballklubb

ADRESSE

Ålgårdhallen
Ålgårdheia 27
4330 Ålgård

CUPANSVARLIG

Anita Sandnes
anita.sandnes@gmail.com
Tlf. 906 64 503

SEKRETARIAT

Jens Olav Nordanger
jonordanger@gmail.com
Tlf. 905 09 336

Facebook:

www.facebook.com/ahkcup

 

Påmelding:

Klikk her

PRISER OG DELTAKERKORT

VIKTIGE FRISTER

• Påmeldingsfristen er 1. mai 2022 (eller når klassene er fulle).
• Bestilling av tjenester (deltakerkort) 1. mai 2022 (betalingsfrist 14 dager)
• Registrering av spillere 3. juni 2022 (før ankomst).

OM PÅMELDING

• Påmeldinger blir godkjent fortløpende så snart påmeldingsavgiften er betalt. Noen klasser kan være
fulle før påmeldingsfristen. Lag som har meldt seg på i en klasse, men ikke får plass, får refundert
påmeldingsavgiften.
• Risikofri påmelding. Dersom turneringen blir avlyst vil påmeldingsavgift bli refundert i sin helhet.
• Klasser med få deltakende lag kan bli slått sammen.

PÅMELDINGSAVGIFT

• 9–12 år kr 1.200,– pr lag, betales ved påmelding
• 13–16 år kr 1.500,– pr lag, betales ved påmelding

DELTAKERKORT

Alle som deltar på turneringen må ha deltakerkort. Husk å oppgi antall deltakerkort ved påmelding.
• A-kort, pris kr 1.350,–
– Overnatting fredag–søndag
– Frokost/middag lørdag–søndag
– Transport
– Alle aktiviteter
– Disco
– T-skjorte
• B-kort, pris kr 300,–
– Transport
– Alle aktiviteter
– T-skjorte

PREMIERING

• Premie til alle deltakere i aldersklassene 9–12 år.
• Premie til vinnere av sluttspill i aldersklassene 13–16 år.


T-SKJORTE

Cup T-skjorte til alle deltakere med A, B eller C-kort. Utleveres i hovedsekreteriat ved ankomst.

TRANSPORT

Deltakere med A- og B-kort har tilgang til gratis busstilbud mellom Ålgårdhallen og Norwegian Outlet.
Vi har VIP-kort til Norwegian Outlet for de som ønsker ekstra rabatt på handelen, www.norwegianoutlet.no.
Transport Lørdag
Fra Ålgårdhallen: hver hele time, starter kl 10.00. Avgang fra parkeringsplassen.
Fra Norwegian Outlet: hver halve time starter kl 10.30. Avgang fra parkeringsplassen.
Åpningstider Norwegian Outlet, kl 10.00–18.00.
Transportansvarlig: Rolf Kapstad, 905 09 336, rolf.kapstad@lyse.net

DISCOTEK
Lørdag kveld arrangeres discotek i Gjesdalhallen:
3.–4. klasse – kl 18.30–19.30
5.–10. klasse – kl 20.00–21.30

GENERELL INFORMASJON

OVERNATTING

• Alle lag registrerer seg ved ankomst i hovedsekretariatet i Ålgårdhallen.
• Tilreisende lag innkvarteres i klasserom på Solås skole, som ligger i umiddelbar nærhet til Ålgårdhallen.
Husk sovepose og liggeunderlag.
• Bord og stoler stues vekk inne i klasserommet. Ta gjerne bilde av klasserommet før dere flytter på ting,
slik at det kan settes tilbake på samme plass. HUSK frie rømmingsveier i tilfelle brann.
• Alle lag må pakke og sjekke ut av rommene sine innen søndag kl. 10.00.

BESPISNING

• Frokost og middag blir servert på Solås skole.
Lørdag: frokost kl. 07.30–09.30, middag kl. 14.30–16.30.
Søndag: frokost kl 07.30–09.30. middag kl. 12.30–14.30.
• Det vil bli anledning til å smøre matpakke til lunsj uten ekstrakostnad.
• Ved allergier, vennligst gi beskjed i god tid – gjerne ved påmelding.
• Ansvarlig bespisning: Mathias Chermette, 917 63 538, mathias.chermette@live.no

HOVEDKONTOR

• Hovedkontoret finner du i Ålgårdhallen, ved hovedinngangen. Her får du hjelp om det skulle dukke
opp noe du lurer på eller trenger hjelp til.
PARKERING
• Det er parkeringsplass ved Ålgårdhallen. Alterntivt kan en parkere ved Gjesdalhallen et steinkast unna.

TURNERINGSREGLEMENT

§ 1 ARRANGØR
Ålgård Håndballklubb
§ 2 SPILLEREGLER
Ålgård Håndball Cup spilles etter NHFs Lov- og kampreglement, med unntak av regel 2.8 Time-out.
Regelen om time-out gjelder ikke.
§ 3 TURNERINGSFORM
Gruppespill:
Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer).
Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:
1. Flest poeng totalt
2. Flest poeng innbyrdes oppgjør
3. Målforskjell innbyrdes oppgjør
4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør
5. Målforskjell totalt
5. Flest scorede mål totalt
6. Loddtrekning
Sluttspill:
Det spilles sluttspill i klassene J/G 13 til J/G 16.
Alle lag i disse klassene går videre til sluttspill (A/B).
§ 4 KLASSEINNDELNING
J/G 16 født 2005 eller senere
J/G 15 født 2006 eller senere
J/G 14 født 2007 eller senere
J/G 13 født 2008 eller senere
J/G 12 født 2009 eller senere
J/G11 født 2010 eller senere
J/G10 født 2011 eller senere
J/G9 født 2012 eller senere
Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig
i Ålgård Håndball Cup. Kopi av dispensasjon vises til hovedsekretæriat ved ankomst, eller etter
annen avtale med arrangøren.
§ 5 ANTALL SPILLERE OG INNBYTTERE
Et lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp.
Maks 16 spillere premieres i finaler i klassene 13–16 år. Det er tillatt å benytte spiller fra samme klubb
på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse.
§ 6 SPILLETID
Innledende kamper og sluttspillkamper avvikles etter følgende tider:
J/G 13–16 år: 2x13 minutter. 1 minutts pause uten sidebytte.
J/G 9–12 år: 1x18 minutter.
Sluttspill 13–16 år:
Dersom uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved sudden death, hvor laget som scorer først
vinner («golden goal»). Laget som starter avgjøres ved trekning. Spilleforlengelsen starter
umiddelbart etter kampen. Sluttspill: 2x13 min. 1 minutts pause uten sidebytte.
§ 7 FØR KAMPSTART OG UNDER KAMP
Før kampstart:
Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres
før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag som ikke har levert inn
endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av turneringen. Alle deltakere på
lagoppstilling betraktes som at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre
mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.
Drakter:
Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt eller bruke vester.
Under kamp:
Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre
for sekretariatet. Lags time-out er unntatt fra NHFs lov og kampreglement. Dommer kan velge å stanse
tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen.
Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.
Ball:
Lagene stiller med matchball i alle kamper dersom ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte
kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sørvest for inneværende sesong.
Klister er ikke tillatt i klassene J/G 9–J/G 14, med henvisning til NFFs regler for klisterbruk
i aldersbestemte klasser. I klassene J/G 15 og J/G 16 tillates bruk av vannbasert naturklister.
Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr 2.500,– og laget vil bli bortvist fra turneringen.
Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Ålgård
Håndball Cup. Kopi av dispensasjon vises til hovedsekretæriat ved ankomst, eller etter annen avtale
med arrangøren.
§ 8 LEGITIMASJON
Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.
§ 9 DOMMERE
Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.
§ 10 JURY
Protester behandles av juryen. Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig)
og 2 representanter fra deltakende lag. Beslutningene er endelige.
§ 11 PROTESTER
Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt, sammen med
kontant betaling av protestgebyr pålydende kr 1.000,–. Protestavgiften refunderes om protesten tas
til følge.
§ 12 WALK OVER
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig grunn taper kampen 10–0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget
diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag
skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene
laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.
§ 13 ORDENSREGLER
Generelt:
De, på lagoppstillingen oppsatte ledere, er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler
i forbindelse med arrangementet, under reise og under oppholdet, er forbudt. Overtredelse av disse
regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.
§ 14 FORSIKRINGER OG ANSVAR
Ålgård Håndball Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person
eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold.
Ålgård Håndball Cup v/arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force
majeurehendelser.