Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Ålgård Håndballklubb dersom du har spørsmål eller kommentarer til det arbeidet vi gjør, til dette nettstedet, eller eventuelle andre ting. Her finner du all nødvendig kontaktinformasjon.

E-postadresse: post@algard-hk.no
Daglig leder: dagligleder@algard-hk.no
Sportslig leder: sportslig-leder@algard-hk.no

Alle faktura til Ålgård Håndballklubb sendes elektronisk til:
Fakturamottak:  16941@ebilag.gjr.no

Denne mailadressen skal kun benyttes til utgiftsrefusjon internt i klubben.
Økonomi: okonomi@algard-hk.no

Daglig leder i Ålgård Håndballklubb

Kristine Njærheim Jøntvedt
Sveeberget 9
4330 Ålgård

Mobil : 47237104
E-post: dagligleder@algard-hk.no

Styreleder i Ålgård Håndballklubb

Odd – Arne Tjåland
Husafjellskaret 6
4330 Ålgård

Mobil: + 47 926 18 305
E-post: leder@algard-hk.no

Generelle henvendelser

Ålgård Håndballklubb
Postboks 168
4339 Ålgård
Organisasjonsnummer: 984 010 583