13.april 2021 Protokoll fra styremøte ÅHK

Tid: Tirsdag 13.april 2021 klokken 19:30– 20:30 med avtroppende styre, del 1.
20:30 – 21:30 med påtroppende styre, del 2.
Til stede, del 1: Anne – Grethe, Odd Arne, Xavier, Anita, Geir, Kristine og Siv
Saksliste, del 1:
Sak 1 – status etter årsmøtet
Kristine (DL) har sendt inn årsmøtepapirene, samt handlingsplanene til ELN. Ikke mottatt
tilbakemelding ennå. DL legger ut signert protokoll på nettsiden, i klubbhåndboken. Siv lenker opp
årsmeldingen. Noen har rapportert tilbake at de hadde problemer med å skrive i chaten under
årsmøtet.
Caretaker er i gang. Har hatt første befaring i hallen.
Renholdere er i gang, 50 % på hver av de. Kristine og Siv utarbeider renholdsrutiner for disse, gjøres
så snart som mulig. (daglig, ukentlig og mnd. Rutiner)
Sak 2 – Organisasjonsplan og medlemmer komiteer/utvalg
En feil i Cup komiteen og SU. Siv reviderer.
Kristine begynner prosessen med å forespørre på de enkelte lag, fra 9 år og opp til og med 16 år om
hvem fra laget som går inn som vaktleder i kiosken.
Sak 3 – Status økonomi
Ingen endringer siden forrige styremøte.
Sak 4 – Status Marked
Referat sendt ut i etterkant av møtet, både til avtroppende og påtroppende styre.
Robert Gya holder på å oppdatere sponsorlisten. Skille ut tjenesteavtalene i egen kolonne.
Ny fakturering i mai. Viktig at oppnådd viser reelle kontrakter.
Sak 5 – Status SU
Referat sendt ut etter forrige møte i SU. Nytt møte i SU 14.april.
En del avklaringer på plass rundt D1. Jobbes videre med.
SU tar en ny runde rundt innsatspris/pågangspris sesongen 2020/21. De til og med 12 år får fra
regionen, men viktig at de andre lager til noe rundt sine lag slik at en får en god avslutning på en
svært annerledes sesong.
Sak 6 – Ålgård Håndball cup
Ble besluttet, 12.april, at det ikke blir noen Cup i 2021. Oppåpningsfasene tilsier at det ikke vil være
mulig å gjennomføre.
Det er sendt ut mail til trenere/oppmenn med klar oppfordring at man arrangerer noen enkle
turneringer og annet i midten av juni. Cup komiteen tilbyr seg å være med å arrangere.
Sak 7 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt

PROTOKOLL styremøte, Ålgård Håndballklubb

2

Saksliste, del 2:
Til stede, del 2: Anne – Grethe, Odd Arne, Xavier, Anita, Geir, Kristine, Siv, Robert Gya, Simmer
Vikeså, Eirik Hauff og Kari Tøge
Sak 1 – presentasjonsrunde rundt bordet
Presentasjonsrunde av avtroppende og påtroppende styre, samt daglig leder og
markedsmedarbeider
Sak 2 – konstituering av nytt styre

Nytt styre, alle medlemmer, må sende personnummer til Kristine. Trenger dette for registrering i
Brønnøysundregisteret.
Kristine endrer i teams slik at nye får tilgang til dokumenter. Hun tar også det med klubbmail for
styreleder, Simmer, og ny leder i SU, Geir. Nevnte personer sender også 4 sifferet kode til Kristine i
forbindelse med adgangsbrikke til hallen.
Kari Tøge og Eirik Hauff sine mailadresser blir deres jobbmail. Siv endrer i skjema.

Figgjo, 13.april 2021

Klubben signerer ny hovedsponsor Jæren Sparebank

Velkommen til Ålgård Håndball Cup 2024 kopi

Har du meldt på ditt lag til Ålgård Cup?

Velkommen til Årsmøte