Innkalling

ÅRSMØTE 2022

Ålgård Håndballklubb ønsker alle som vil delta velkommen på vårt Årsmøte for 2022

TID : Tirsdag 28.mars kl 19:00

STED: I Ålgårdhallen – Atte mæ

Evt saker må meldes til styreleder på mail – post@algard-hk.no innen 14.mars 2023.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

MVH

Styret i Ålgård Håndball

 

Velkommen

Årsmøte 2022 – Saksliste og dokumenter

Ålgård Cup Mini

Ålgård Cup MINI 2023

LerB8yserien - Kristiansand m publikum

Kjekk helg på Sørlandet for Jenter 18